Aktualitet

Video Galeria

Aktivitetet e Kaluara

Besimi

Kuran – Hadith – Fikh

Shkence – Sociale – Familja

Rreth Nesh

Fondacioni SEMA është themeluar dhe ka filluar aktivitetin e vet, në korrik të vitit 1994. Fondacioni ynë ka profil arsimor dhe kulturor. Ai zhvillon veprimtarinë e vet sëbashku me Komunitetin Musliman të Shqipërisë. Fondacioni në fushën arsimore financon dhe drejton zhvillimin arsimor të shkollave të mesme medrese `Liria`-Cërrik, `Hafiz Ali Korça`-Kavajë, si dhe ciklin e kl. V-VIII dhe atë të mesëm, në medrese `H.Mahmud Dashi`-Tiranë, Medreseja `Vexhi Buharaja`Berat, Medreseja `Korçës` Korçë. Niveli dhe cilësia arsimore e arritur në shkollat tona, ka bërë që të fitojë simpatinë e popullit shqiptar, dhe të drejtuesve zyrtarë.