Aktualitet

Video Galeria

Aktivitetet e Kaluara

Rreth Nesh

Fondacioni “SEMA”  zhillon veprimtarinë e tij në bashkëpunim me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.
Ai  drejton zhvillimin arsimor të shkollave 9-vjeçare, të mesme, Tiranë.
1- Medrese “Liria” – Elbasan (e mesme)
2-Medrese “Hafiz Ali Korça” – Kavajë (djem-vajza), (e mesme)
3-Medrese “H. Mahmud Dashi” – Tiranë, (9-vjeçare dhe e mesme)
4-Medreseja e “Korçës” – Korçë (e mesme)
Niveli dhe cilësia arsimore e arritur në shkollat tona ka nxitur simpatinë e popullit shqiptar dhe të drejtuesve zyrtarë.