100 Pako për fëmijet jetimë në ditën e grave

Shkolla jonë organizoi program në ditën e mësuesit por nuk harroj edhe ditën e grave. Pas një programi të larmishëm ku fitoi kënaqësinë e të ftuarëve, ku u shpërndanë 100 paketa nga 20 kg. në bashkëpunim me shoqatën “Compassion”. Pas programit stafi organizator i këtij programi bëri vizita të përzemerta në shtëpitë e fëmijeve jetimë që ishin prezentë në këtë aktivitet.