15.10.2012 - Drekë me të verbërit

Shkolla jonë, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Verbërve,…