Aktivitet Sportit

Me rastin e festes se 100 vjetorit te pavarsise shkoll e mesme…

Mbledhje me prinderit

Ne kuader te bashkepunimit te perhershem te shkolles me prinderit…