,

Vendosen urat e bashkëpunimit me Universitetin e Stambollit

Një përfaqësi e Departamentit të Shkencave të Komunikimit,…