20.12.2012 - Ceremonia e mbylljes së kursit

U finalizua sot me një ceremoni te këndëshme kursi jonë i…