Burimi i një jete të ndryshuar

Musai punonte prej vitesh në Gjermani. Ishte me letra të rregullta,…