,

Medalje Argjendi Për Medresenë E Beratit (ASEF)

/
Medreseja e Beratit ka filluar te mbledhe frutat e nxenesve qe…
,

Aktivitet në Javën e Lëndëve Fetare

/
Në vrazhdën e aktiviteteve në javën e lëndëve fetare, u…