, ,

100 Pako për fëmijet jetimë në ditën e grave

Shkolla jonë organizoi program në ditën e mësuesit por nuk…