, , ,

Provimi i Pranimit në Medresetë

Në të gjitha medresetë u zhvillua provimi i pranimit ku morën…