, , ,

Ministacioni Metereologjik I Medresesë

Në ministacion kryhen 5 matje atmosferike të motit në çdo…