,

Kush na e tregon ne ekzistencën e Allahut?

Argumentet që na njohin ne me Allahun (xh. xh) janë të panumërt.…
,

Kur’âni

Kur’ân, është emri i mesazhit të fundit, më të përsosurit,…