, , ,

Aktivitet në Arabisht (Medreseja e Elbasanit)

Sot profesori i arabishtes z. Hakkan Ayan pergatiti disa fjali…