, , ,

Vizite e Drejtoreshes se Arsimit

Me rastin e zhvillimit te olimpiades ne shkalle qarku drejtoresha…
, , ,

Olimpiada e Matematikes ne Qarkun e Elbasanit

Nxenesit e klasave te 9, 10, 11 dhe 12 te te gjitha shkollave…