, ,

Shëtitje Fier-Ballsh-Berat

Më datë 17.01.2014 klasa 12B të shoqëruar nga mësuesi kujdestar…