, , ,

Vizita e shkollës Sul Misiri

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet shkollave Medreseja…
, , ,

Klasa e 11-b bëri ekskursion në Korçë

Nxënësit e klasës 1-b bashkë me mësuesin e tyre kujdestar…