, , ,

Falenderimi për KKQ Berat

Fondacioni  SEMA  falenderon  përzemërsisht Kryetarin …