, , ,

Për Një Mjedis më të Pastër

Nismës ’18 Ditë për 18 Lagje’ të ndërmarrë nga Bashkia…
, , ,

Aktivitet në Xhaminë e Re

Nxënësit e Medresesë së Korçës organizuan sot para faljes…