, , ,

Ndeshje futbolli me gjimnazin Aleksandër Moisiu

Drejtoria e Medresesë së Kavajës ne bashkëpunim me Drejtorinë…
, ,

Vizita nga Stafi i "Sotir Gurra" dhe "Naum Veqilharxhi"

Në kuadër të bashkëpunimit me shkollat e qytetit Korçë…
, , ,

Shahistëve të suksesshëm ju dhanë çmimet

Medreseja e Kavajës organizoi turneun e shahut për shkollat…
, , ,

Miniprogam festiv

Fëmijët e familjeve shqiptare dhe turke organizuan një program…
, , ,

Olimpiada e Matematikës për klasat e 9’ta

Në  ambientet e Medresesë u zhvillua olimpiada e I-rë e matematikës…