, , ,

Drekë me Drejtorët e Shkollave

Në medresenë e Kavajës u organizua një vizitë nga drejtorët…