, , ,

Iftarët e Medresesë

Gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, Medreseja e Tiranës…