, , , ,

Seminar në Lidhje me Rrezikun e Përdorimit të Lëndëve Narkotike

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë së Qarkut Elbasan,…
, , ,

Provimet e Pergjithëshme Semestrale GDS

Në medresetë e Shqipërisë këtë javë dhe atë që lamë…