, , , ,

Mbledhja e dytë me Prindërit në Medresenë e Beratit

Më datë 07-02-2015 u zhvillua mbledhja e dytë me prindërit…