, , , ,

Seminar i ISSETI-T

Në ambientet e shkollës Medrese " Liria " u zhvillua një trajnim…