, , , ,

Vizita në Qendrën e Personave me Aftësi të Kufizuar

Nxënëset e Medresesë së Korçës ,të shoqëruar nga mësuesit…