, , , ,

Mbledhja e dytë me Prindërit në Medresenë e Beratit

Më datë 07-02-2015 u zhvillua mbledhja e dytë me prindërit…
, , , ,

Ceremonia e Ndarjes së Çmimeve të Olimpiadës së Gjuhës Angleze

Më 2 Shkurt 2015, në Medresenë e Beratit u zhvillua ceremonia…