, , , ,

Starton kampionati i basketbollit në Medresenë e Beratit

Në ambiente e konviktit të medresesë së Beratit ka startuar…
, , , ,

Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikës në medresenë e Elbasanit

Në medrese “Liria ”Elbasan u zhvillua Olimpiada e Anglishtes…
, ,

Mbledhja me prindërve në medresenë e Kavajës

Më 20/03/2015 u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të…
, , , ,

Bashkëpunimi mes Medrese “ Liria “ Elbasan dhe Jorgji Dilo

Një orë mësimore në biologji me klasën e 9-të shkollës…