, , ,

Shpërndarja e çmimeve te olimpiadës se matematikës dhe anglishtes

Shkolla e mesme  Medrese  “ Liria ” Elbasan në bashkëpunim…