, , ,

Medresetë zhvillojnë provimet e pranimit për vitin 2015

Më datë 26 prill, në disa nga medresetë e vendit u zhvillua…