, , ,

Medalje bronzi Në SHBA

Në datat 7 Maj – 11 maj 2015 në Houston, Texas të Shteteve…