, , , ,

Program festiv i lëndës së Turqishtes në Medresenë e Korçës

Program me rastin e përfundimit të librit "Lale Turçe 1" në…
, , , ,

Konkursi midis klasave të 10-ta në Medresenë e Elbasanit

Në lëndën Njohuri të Besimit, mësuesi Anis Qafa organizoi…
, , , ,

Festim për 100 Orë Mësimi të Gjuhës Turke në Medresenë e Beratit

Klasat e dhjeta vazhdojnë rrugëtimin e tyre në gjuhën Turke.…
, , , ,

Medreseja e Tiranës organizon shëtitje në Stamboll

Një nga shëtitjet e bëra në grupe nga klasa e 12-të, është…