, , , ,

Provimi Final në Gjuhën Angleze në Medresenë e Beratit

Pas përfundimit me sukses të librit të parë Prime Time 1…