, , , ,

Tani ne do të lexojmë vetë Kur’anin Famëlart!

/
Në medresenë Hafiz Ali Korça në Kavajë u organizua ceremonia…