, , , ,

Medreseja e Korcës organizon program për Kur’anin Famëlart!

Në Medresenë e Korçës u organizua ceremonia për nxënësit…