, , , ,

Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla " Sule Harri "

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet shkollave, Medreseja…