, , , ,

Vizita e shkollës “ Qamil Guranjaku ” në medresenë e Elbasanit

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet shkollave Medreseja…