, , , ,

Në medresenë e Korcës organizohet java e " Historisë dhe Gjeografisë"

Në medresenë e Korcës, dega vajza - u organizua java e " Historisë…
, , , ,

Medreseja e Korçës organizoi program për Kuranin Famëlartë

Medreseja e Korçës ka organizuar më datën 05 shkurt 2016…
, , , ,

Festivali i Letërsisë në Medresenë e Tiranës

Është zhvilluar gara edhe për dy nga pesë kategoritë e festivalit…
, , , ,

Kampionati i shahut për shkollat 9-vjeçare në medresenë e Kavajës

Në ambjentet e Medresesë Hafiz Ali Korça u organizua kampionati…