, , , ,

Programi për Kur’anin Famëlartë në medresenë e Elbasanit

Në medrese “ Liria ” në Elbasan u organizua ceremonia për…