, , , ,

Seminari “Metodat e Mësimdhënies” në medresenë e Korçës

Ditën e shtunë, Medreseja e Korçës mikpriti mësues të lëndëve…