, , ,

PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017

Nëpër Medresetë ka nisur programi një javor i orientimit…