, , , ,

Program artistik i nxënëseve të Medresesë së Tiranës

Epoka e Lumturisë, Gruaja Pjesë teatrale, poezi, ilahi dhe…
, , , ,

Medreseja e Tiranës organizon programin mbi urtësitë e namazit

Namazi si adhurim, lartësim shpirtëror, falënderim dhe mirënjohje…
, , , ,

Bëj diçka dhe ti ” këtë jave viziton Qendrën Balashe

Tashme tradite ne shkollën tone këtë herë nxënësit e klubit…