Aktivitet me rastin e 7 Marsit në bashkëpunim me drejtorinë arsimore

Më datë 06.03.2014 në ambjentet e Medresesë së Tiranës u organizua një aktivitet në bashkëpunim me drejtoritë arsimore të Tiranës dhe të Qarkut. Në aktivitet ishin të ftuar pjesëtarë të drejtorive arsimore dhe drejtues të shkollave 9-vjecare dhe të mesme.

Aktiviteti filloi me një program artistik të përgatitur nga nxënësit e medresesesë. Brendësia e programit ishte e larmishme dhe e mbushur me momente prekëse. Këngët, poezitë dhe pjesët teatrale lanë mbresa të vecanta tek të pranishmit.

Pas programit patën mundësinë të shkëmbejnë urimet gjatë një drake të shtruar në ambjentet e medresesë.  Në mbarim të drekës u dhanë dhurata simbolike dhe lule.

Aktivitet_me_rastin_e (1) Aktivitet_me_rastin_e (2) Aktivitet_me_rastin_e (3) Aktivitet_me_rastin_e (4) Aktivitet_me_rastin_e (5) Aktivitet_me_rastin_e (6) Aktivitet_me_rastin_e (7) Aktivitet_me_rastin_e (8) Aktivitet_me_rastin_e (9) Aktivitet_me_rastin_e (10) Aktivitet_me_rastin_e (11) Aktivitet_me_rastin_e (12) Aktivitet_me_rastin_e (13) Aktivitet_me_rastin_e (14) Aktivitet_me_rastin_e (15) Aktivitet_me_rastin_e (16) Aktivitet_me_rastin_e (17) Aktivitet_me_rastin_e (18) Aktivitet_me_rastin_e (19)