Aktivitet në Shenjë Respekti për Punonjëset tona

Nxënëset e shkollës sonë organizuan një aktivitet në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për punonjëset tona. Ja disa nga momentet..

aktivite_ne_Shenje_Respekt (1) aktivite_ne_Shenje_Respekt (2) aktivite_ne_Shenje_Respekt (3) aktivite_ne_Shenje_Respekt (4) aktivite_ne_Shenje_Respekt (5) aktivite_ne_Shenje_Respekt (6) aktivite_ne_Shenje_Respekt (7) aktivite_ne_Shenje_Respekt (8) aktivite_ne_Shenje_Respekt (9) aktivite_ne_Shenje_Respekt (10)