Aktivitete zbavitëse dhe konkurse ndërmjet nxënësve

Ditën e hënë më 26-27 janar,në Medresenë e Korçës ishin të ftuar nxënësit e shkollës ‘’Sotir Gurra’’,të shoqëruar nga disa mësues të kësaj shkolle. Nxënësit vëzhguan ambientet e shkollës ku u njoftuan me procesin mësimor,si dhe laboratorët shkencor të shkollës sonë. Në laboratorin e Kimisë u zhvillua dhe një eksperiment i thjeshtë vëzhgues nga mësuesi i lëndës. Më pas nxënësit morën pjesë në një konkurs me aktivitete dhe lojra nga lënda e fizikës i drejtuar nga nxënësit maturant të Medresesë nën drejtimin e mësuesit të lëndës. Në fund,nxënësit iu nënshtruan një testi për të provuar njohuritë e tyre në lëndët: Matematikë,Anglisht dhe logjikë. Falenderojmë Drejtuesit e shkollës ‘’Sotir Gurra’’për bashkëpunimin si dhe nxënësit për pjesëmarrjen.

Aktivitete zbavitese dhe konkurse ndermjet nxenesve (1) Aktivitete zbavitese dhe konkurse ndermjet nxenesve (2) Aktivitete zbavitese dhe konkurse ndermjet nxenesve (4) Aktivitete zbavitese dhe konkurse ndermjet nxenesve (6) Aktivitete zbavitese dhe konkurse ndermjet nxenesve (7) Aktivitete zbavitese dhe konkurse ndermjet nxenesve (9)