Aktiviteti
“Balloon Powered Car”

Në mësimin e fizikes nxënësit kishin përgatitur projekte sipas mundësive të tyre. Nxënësit kishin modifikuar makina nga kartoni të cilat e merrshin forcën shtytëse nga ajri që nxirrnin tullumbacet e fryra. Ky projekt edhe pse në pamjen e parë mund të shikohet si diçka shumë e vogël, në të vërtetë është një nismë shumë domethënëse për frymëzimin e nxënësve në mënyrë që ata në të ardhmen e tyre të mund të merren me projekte shumë më të mëdha dhe më të dobishme.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC