Aktiviteti “Mouse Trap Car”

Në mësimin e fizikës nxënësit kishin përgatitur projekte sipas mundësive të tyre. Nxënësit kishin modifikuar makina me kombesat dhe në vend të rrotave I kishin vënë cd. Këto makina e merrshin forcën shtytëse nga një cark minjësh I cili mundësonte lëvizjen e rrotave me anë të një peri. Ky projekt edhe pse në pamjen e parë mund të shikohet si diçka shumë e thjeshtë për tu realizuar, në të vërtetë është një nismë shumë domethënëse për frymëzimin e nxënësve në mënyrë që ata të angazhohen më shumë në mësimin e lëndës së fizikës dhe që në të ardhmen t’iu lindin ide të ndryshme për projekte të mëdha dhe të dobishme.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC