Aktiviteti “ Smoke Rings”

Në lëndën e fizikës, mësuesi kishte rezervuar një surprizë për nxënësit, e cila emërohet “smoke rings”. Kjo surprizë jo vetëm që i argëtoj nxënësit por edhe i motivoj ato dhe i bëri që ta duan më shumë lëndën e fizikës.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC