Aktiviteti “ Smoke Rings”

Në lëndën e fizikës, mësuesi kishte rezervuar një surprizë për nxënësit, e cila emërohet “smoke rings”. Kjo surprizë jo vetëm që i argëtoj nxënësit por edhe i motivoj ato dhe i bëri që ta duan më shumë lëndën e fizikës.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *