Aktiviteti sportiv midis klasave në medresenë e Elbasanit

Medreseja e Elbasanit “Liria ” organizoi një aktivitet sportiv me në krye mësuesin e edukimit fizik. Aktiviteti u zhvillua midis klasave të 10-ta dhe 11-ta ku nxënësit u argëtuan duke organizuar një turne në volejboll të ndarë në ekipe për çdo klasë. Fituese doli klasa 11- C.

Aktiviteti sportiv midis klasave ne medresene e Elbasanit (2) Aktiviteti sportiv midis klasave ne medresene e Elbasanit (3) Aktiviteti sportiv midis klasave ne medresene e Elbasanit (4) Aktiviteti sportiv midis klasave ne medresene e Elbasanit (5)