Aktiviteti sportiv në medresenë e Elbasanit

Medreseja e Elbasanit “Liria” organizoi një aktivitet sportiv me në krye mësuesin e edukimit fizik . Aktiviteti u zhvillua midis klasave të 10-ta, 11-ta dhe 12-ta ku nxënësit u argëtuan duke organizuar një turne në volejboll , futboll dhe basketboll të ndarë në ekipe për çdo klasë.

Aktiviteti sportiv ne medresene e Elbasanit  (1) Aktiviteti sportiv ne medresene e Elbasanit  (2) Aktiviteti sportiv ne medresene e Elbasanit  (3) Aktiviteti sportiv ne medresene e Elbasanit  (4) Aktiviteti sportiv ne medresene e Elbasanit  (5) Aktiviteti sportiv ne medresene e Elbasanit  (6) Aktiviteti sportiv ne medresene e Elbasanit  (7)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *