All-Stars Mathlets Competition

Më 21.02.2015 u bë hapja e programit të shumë pritur në lëndën e matematikës ku marrin pjesë nxënës të përzgjedhur nga shkollat 9-vjeçare të qarkut Tiranë. Pas prezantimit të programit nxënësit kaluan në klasat ku u zhvillua mësim dhe aktivitete. Përkushtimi dhe interesimi i nxënësve ishte i lartë.

All-Stars Mathlets Competition (2) All-Stars Mathlets Competition (3) All-Stars Mathlets Competition (4) All-Stars Mathlets Competition (5) All-Stars Mathlets Competition (6) All-Stars Mathlets Competition (7) All-Stars Mathlets Competition (8) All-Stars Mathlets Competition (9) All-Stars Mathlets Competition (10) All-Stars Mathlets Competition (11) All-Stars Mathlets Competition (12) All-Stars Mathlets Competition (13)